Wat doet de homeopaat

Homeopaat

Homeopathische stoffen die gewoonlijk voor therapeutische doeleinden worden gebruikt door de homeopaat, zijn van plantaardige, dierlijke en minerale oorsprong. Ze ondergaan allemaal een verdunnings- en schudproces, dat tot doel heeft hun toxicologische eigenschappen te elimineren en hun therapeutische eigenschappen te verbeteren. De meest gebruikte farmaceutische vormen zijn bolletjes en korrels. Een homeopaat schrijft een medicijn voor volgens de verschillende psychofysische kenmerken van elke patiënt. Het betekent absolute bereidheid om te luisteren en een menselijke benadering van de patiënt, de ziekte of beter gezegd de persoon. Daarom moet de homeopaat bij het kiezen van een homeopathisch geneesmiddel altijd de locatie, het karakter en het emotionele aspect van de patiënt in detail overwegen. Het principe dat door homeopaten wordt gevolgd is “Similia similibus curantur”, geschetst en uitgelegd door de maker van de discipline zelf, Samuel Hahnemann: “Gebruik dit medicijn dat in staat is om dezelfde mogelijke ziekte kunstmatig te veroorzaken om de ziekte te genezen.” Elke homeopaat kan dichter bij een unicistische benadering staan. Daarbij wordt slechts één middel voorgeschreven, om alle geïdentificeerde symptomen te behandelen. Bij de pluralistische homeopathie, pluralistisch en complexe homeopathie worden meerdere middelen tegelijk toegediend.

Wat behandelt homeopaat

Het uitgangspunt van homeopathie is dat een persoon levenskracht in het leven heeft, levens gevende energie heeft die doordringt in zijn lichaam en geest, en alle fysiologische functies en zintuigen harmoniseert. Deze levensenergie beschermt, wanneer het in balans is, tegen externe pathogenen; een homeopaat komt preventief en effectief tussenbeide om dit evenwicht te veranderen. De lijst van pathologieën die met homeopathie kunnen worden behandeld, is zeer uitgebreid, maar het is belangrijk om te herhalen dat de homeopaat de patiënt tegen de ziekte behandelt, ongeacht de naam die aan deze ziekte is verbonden. Homeopathie is effectief bij organische, functionele, acute of chronische ziekten.

Een sessie bij de homeopaat

Het lichaam spreekt en de woorden waarmee de patiënt zijn of haar ziekte beschrijft worden voor de homeopaat een open venster op weg naar de behandeling. Om deze reden is het homeopathisch onderzoek in essentie verdeeld in twee hoofdmomenten: in het eerste deel probeert de arts in contact te komen met de patiënt om een generiek beeld te schetsen dat de familiegeschiedenis, met betrekking tot de periode van ontwikkeling, evenals eventuele ziekten uit het verleden en de uitgevoerde behandelingen bevat. Het tweede deel daarentegen richt zich op het lichamelijk onderzoek van individuele organen en apparaten, precies zoals bij een traditioneel medisch onderzoek. Elke vraag die de homeopaat aan zijn patiënt stelt heeft als uiteindelijk doel het doel van de behandeling te verschuiven van het ene symptoom of de ziekte van het moment naar de hele persoon die als ziek wordt beschouwd. Zodra de verandering van de interne harmonie van het organisme is geïdentificeerd, bestudeert de homeopaat het toe te dienen homeopathische middel dat het meest geschikt is om de aandoening te behandelen en het functionele evenwicht van organen en mechanismen te herstellen.