Aantal Muzikanten In Nederland?

Hoeveel Muzikanten Telt Nederland?

Nederland telt anno 2016 een rijke diversiteit aan artiesten en bands. Van Kensington tot Marco Borsato en van Anouk tot Ilse de Lange. Echter, is dit maar het topje van de ijsberg. Nederland telt namelijk veel meer bandjes, artiesten en muzikanten dan dat je tegenkomt op een festival. Wil jij weten hoeveel dat er nu werkelijk zijn? Dat laat ik je weten in onderstaand artikel.

Groepen

Naast de bekende artiesten zijn er nog veel meer muzikanten in Nederland te vinden. Ruwweg kan je ze in de volgende 5 groepen onderverdelen:

  1. De bekende artiesten en bands (Kensington)
  2. De semi bekende artiesten (9 van de 10 winnaars van TVOH)
  3. De minder bekende artiesten en bands die optreden op de middelgrote locaties
  4. De amateurbandjes die in de lokale kroeg optreden
  5. De muzikanten die alleen thuis hun hobby uitoefenen

Onderzoek Monitor Amateurkunst

Het instituut Monitor Amateurkunst doet regelmatig onderzoek naar het welzijn van de Nederlandse kunstscene. Op basis van deze uitkomsten kunnen verschillende instanties worden voorzien van advies met betrekking tot de muziekindustrie. Denk hierbij aan de politiek, culturele organisaties en landelijke koepelorganisaties die met muziek verbonden zijn.

In totaal maken er 2,5 miljoen mensen muziek in Nederland. Groep 5 is hiervan het grootst. Groep 1 is wellicht 0,006% van het totaal als je er vanuit gaat dat die groep 150 artiesten en bands bevat. Dit geeft aan hoe groot de kans is dat je daadwerkelijk kan doorbreken in de muziekwereld ;). Nu volgen een aantal cijfers over deze 2,5 miljoen muzikanten.

Uit onderzoek blijkt dat er iets meer mannen dan vrouwen muziek maken (52% vs 48%). Het merendeel van deze groep bestaat uit jongeren tussen de 12-19 jaar (32%), gevolgd door de groep 50-64 (19%). De groep die het minst muziek maakt zijn de kinderen tussen de 6-11 jaar (9%). Schijnbaar besluiten kinderen om pas later te beginnen aan muziek. Naar mijn mening moet dit percentage flink omhoog. Om dit doel te bereiken lijkt het mij een goed idee om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met muziek te laten komen. Wetenschappers hebben namelijk aangetoond dat muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen.

Muziek kan je zowel thuis als in de muziekschool maken. Ongeveer de helft de muzikanten(54%) is lid van een muziekschool, club of vereniging. De rest speelt muziek alleen thuis. De muzikanten die thuis spelen, maken ook aantoonbaar minder lang muziek. Zij maken <50 minuten per week muziek.

Zou er nog verschil zitten tussen de verschillende regio’s in Nederland? Jazeker! Oost-Nederland is met 26% van de muzikanten het best vertegenwoordig. In Noord-Nederland zijn maar 13% van de muzikanten actief.

Ben jij 1 van die 2,5 miljoen Nederlanders die muziek maakt? Goedzo, ga zo door! Voor de mensen die geen muziek maken: Je bent nooit te oud om te leren 😉

Bronnen
http://www.hklimburg.nl/download/amateurkunst_feiten_en_trendsdecember2011.pdf
http://www.muziekmaaktslim.nl/

Local Music 2017 - All Rights Reserved